Είσοδος Πελατών

Εταιρεία: Πιστοποιήσεις

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που αφορά

  • Το σχεδιασμό και την παραγωγή χυτών εξαρτημάτων
  • Το σχεδιασμό και την παραγωγή εξαρτημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας
  • Το σχεδιασμό και παραγωγή υδραυλικών συστημάτων
  • Τις υπηρεσίες μηχανουργικής κατεργασίας

Οι διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας είναι πιστοποιημένες από την TUV NORD κατά:

  • ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14000:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • (early 2014) OHSAS 18000 – Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

Πιστοποιήσεις μηχανικών

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στα χυτά προϊόντα της:

  • LEVEL II SNT για έλεγχο με υπέρηχους (Ultrasonic Inspection)
  • LEVEL II SNT για ελέγχους με διεισδυτικά υγρά (Dye Penetrant Inspection)
  • LEVEL II SNT για ελέγχους με μαγνητικά σωματίδια (Magnetic Particles Inspection)

Διακρίβωση οργάνων

Όλα τα όργανα ελέγχου διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο με στόχο την αξιόπιστη λειτουργιά τους.