Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Εταιρεία: Έλεγχος Ποιότητας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη σταθερή ποιότητα των μεθόδων και των προϊόντων της το ανεξάρτητο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το τμήμα ελέγχου ποιότητας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με ηλεκτρονικό φασματογράφο, μεταλλουργικό μικροσκόπιο με δυνατότητα φωτογράφισης της κρυσταλλικής δομής, ηλεκτρονικό σταθερό και φορητό σκληρόμετρο, μηχανές δοκιμών αντοχής εφελκυσμού και κρούσης, συσκευές υπερήχων, συσκευή ελέγχου επιφανειακών ρωγμών με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων, διεισδυτικά υγρά κλπ.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι:

  • Διαστασιακός έλεγχος
  • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε κρούση, σκληρότητα)
  • Έλεγχος χημικής σύστασης
  • Μαγνητικά σωματίδια
  • Διεισδυτικά υγρά
  • Μεταλλογραφία
  • Έλεγχος πυκνότητας αλουμινίου/μηχάνημα ελέγχου πυκνότητας αλουμινίου.
  • Έλεγχος με υπέρηχους

Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μηχανικούς με LEVEL II για μη καταστροφικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας την παράδοση προϊόντων χωρίς σφάλματα, με συνέχεια και ομοιογένεια στη δομή και σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση και περισσότερες φωτογραφίες