Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Αναλώσιμα μηχανημάτων λατομείων: Υπηρεσίες

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο είναι δίπλα στους πελάτες που αναζητούν τρόπους να βελτιστοποιήσουν τα χυτά αναλώσιμα των σπαστήρων τους και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο:

  • Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε ζήτηση για επίσκεψη των εγκαταστάσεων της εταιρείας σας ώστε να καταγράψουμε τον εξοπλισμό σας. Χρήσιμες πληροφορίες όπως το μέγεθος του υλικού τροφοδοσίας στα διάφορα επίπεδα θραύσης, το είδος του αδρανούς και οι συνθήκες χρήσης των χυτών ανταλλακτικών θα βοηθήσουν στην κατανόηση των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους υπευθύνους της εταιρείας μπορούμε να ενημερωθούμε σχετικά με τα παρατηρημένα προβλήματα αλλά και τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τη βελτιστοποίηση του χυτού και να συζητήσουμε για την προοπτική εφαρμογής νέων λύσεων. Απαραίτητη είναι και η συλλογή δειγμάτων των χυτών αναλώσιμων από τις εγκαταστάσεις ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις χημικής σύστασης και μηχανικών ιδιοτήτων στα εργαστήρια της εταιρείας.
  • Εντοπίζοντας το πρόβλημα προτείνουμε άμεσα νέα κράματα πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. Βελτιστοποιούμε και επανασχεδιάζουμε σφυριά, μαχαίρια, σιαγώνες κτλ. σε δοκιμαστικές παρτίδες ώστε να ελέγξουμε εάν έχει αυξηθεί η παραγωγή της μονάδας ή εάν έχει αυξηθεί στο επιθυμητό η διάρκεια ζωής του χυτού, ενώ φροντίζουμε να έχουμε εκ των προτέρων ελέγξει μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος προσομοίωσης χύτευσης την ορθότητα των αλλαγών στα νέα χαρακτηριστικά του χυτού.
  • Υποστηρίζουμε τεχνικά το νέο βελτιωμένο χυτό ανταλλακτικό και φροντίζουμε για τη σωστή λειτουργία του σε όλη τη διάρκεια ζωής. Επιδιώκουμε την επιπλέον βελτιστοποίηση του χυτού αναλώσιμου έχοντας πάντα ως στόχο τη μέγιστη απόδοση, την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη.