Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Νέα

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
2023-03-22

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39073/62/Β/97/0194
ΑΡ.ΓΕΜΗ 038339505000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΕ αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 13.04.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού , Μακρυγιάννη 106 & Περιφερειακή οδός ,Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Δήμος Παύλου Μελά και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως ακολούθως:


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. « ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ 39073/62/Β/97/0194 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :038339505000


Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.04.2023 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 10η στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μακρυγιάννη 106 & Περιφερειακή οδός, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Δήμος Παύλου Μελά για τα παρακάτω θέματα :


Θέματα ημερήσιας διάταξης


1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 3.906.366,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (84,90 ευρώ) σε τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (37,70 ευρώ) προς ισόποσο ποσό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.


2. Κωδικοποιηση των διατάξεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ,κάτοχοι τουλάχιστον μιας κοινής ονομαστικής Μετοχής, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 33 του Καταστατικού, να αποδεικνύουν με οποιοδήποτε μέσο την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 22/03/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο για Τρέχον Χρηματοδοτικό και Επενδυτικό πρόγραμμα, με δημοσίευση στις 30.12.2022
2023-02-17

Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο

για Τρέχον Χρηματοδοτικό και Επενδυτικό πρόγραμμα,

με δημοσίευση στις 30.12.2022

126997/22-12-2022 επιχειρηματικότητα 360 αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Άρθρο 1
Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος


Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 5

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

β. Για τα επενδυτικά σχέδια:

i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

ii. αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.

Άρθρο 15
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων


Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης


1. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή),

β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης,

γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,

δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου, ε. τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και

στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου.

ζ. αποδεικτικό καταβολής παραβόλου το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 του ν. 4887/2022, και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλα τα ανωτέρω τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 17. Το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.

β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας - Θράκης.

γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.

5. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Β' της παρούσας προκήρυξης. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117 του ν. 4887/2022, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Το πρόσωπο που υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης δεν συμμετέχει υπό οιαδήποτε ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 του ν. 4887/2022, για όσα επενδυτικά σχέδια έχει υποβάλλει την εν λόγω έκθεσης πιστοποίησης.

6. Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, στην αίτηση υπαγωγής θα συμπληρώνει σχετικά στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφοντας το αιτούμενο ποσό. Η εγκριτική πράξη του δανείου (προέγκριση) θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ.Αν το αργότερο εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το ενδεικτικό πρότυπο της προέγκρισης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής:

α. Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή

β. για επενδυτικό σχέδιο το οποίο, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο του άρθρου 27 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Οι περ. α και β δεν εφαρμόζονται για το καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) και τη δανειοδότηση με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.λπ, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δείτε πως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. μπορεί να σας υποστηρίξει στην εφαρμογή των επενδυτικών σας σχεδίων.

Η συμμετοχή μας στο 22ο Αραβικό Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Τσιμεντοβιομηχανίας (AICCE22)
2017-11-14

Η συμμετοχή μας στο 22ο Αραβικό Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Τσιμεντοβιομηχανίας (AICCE22) διεξήχθη στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Maritim Jolie Ville στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, μεταξύ 14-16 Νοεμβρίου 2017, στην οποία συμμετείχαν 450 εκπρόσωποι από 30 χώρες. Μια διεθνής έκθεση με 119 περίπτερα αποτέλεσε το επίκεντρο της εκδήλωσης, υποστηριζόμενη από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεδρίων με 46 παρουσιάσεις που ασχολούνται με το πλήρες φάσμα των τεχνολογιών παραγωγής τσιμέντου.

Παραπομπή: https://www.cemnet.com/Articles/story/163164/aicce-returns-to-egypt.html

https://www.facebook.com

Η εταιρία συμμετείχε στο Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA 2017 Annual Meeting and Exposition
2017-10-09

Η Εγνατία Χυτήριο Α.Ε. συμμετείχε στο Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA 2017 Annual Meeting and Exposition, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ).

Η ΑUSA συγκεντρώνει 600+ εταιρείες-εκθέτες που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες από 50+ χώρες του κόσμου. Στην έκθεση συμμετέχουν με περίπτερα 12 εθνικές αντιπροσωπείες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ελβετία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κορέα, Νορβηγία). 26.000 επισκέπτες από όλον τον κόσμο επισκέπτονται κάθε  χρόνο την έκθεση μεταξύ των οποίων κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ & άλλων χωρών, στρατιωτικές αποστολές από όλο τον κόσμο, εκπρόσωποι εταιριών, ηγέτες της παγκόσμιας αμυντικής  βιομηχανίας.

Παραπομπή: https://www.militaire.gr/ausa-2017

Ισολογισμός Έτους 2014
2015-05-27

Για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013 μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Σελίδα 1 απο 2