Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Εταιρεία: Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα

Έμπειροι μηχανικοί ερευνούν σε βάθος χαρακτηριστικά και ιδιότητες των υλικών, ενώ αποφασιστικής σημασίας είναι το ερευνητικό εργαστήριο το οποίο διαθέτει επαγωγικό φούρνο τήξης σιδηρούχων κραμάτων 15 κιλών, εργαστηριακό φούρνο θερμικών κατεργασιών, σταθμό μετρήσεων με χρήση εξελιγμένου προγράμματος, πρότυπα μηχανήματα προσομοίωσης κ.ά

Η Εγνατία Χυτήριο πραγματοποιεί έρευνα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ενδεικτικά αναφέρονται τα ερευνητικά έργα που έχουν εκτελεστεί:

  • ΠΑΒΕΤ: Χύτευση χαλύβων με την τεχνική των εξαερώμενων μοδέλων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ.
  • ΕΥΡΗΚΑ: Δημιουργία πιστών αντιγράφων αρχαιολογικών ευρημάτων χωρίς επαφή με το πρωτότυπο αντικείμενο (ARCHAEOCOP), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ.


Ανάπτυξη και μελέτη προϊόντων

Το Τεχνικό Τμήμα της ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο καθορίζει τις συνθήκες και τη μέθοδο παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος.

Η σχεδίαση του μοδέλλου και η επίβλεψη της κατασκευής του, η σχεδίαση του χυτού και του κατεργασμένου προϊόντος, αλλά και η μελέτη της τροφοδοσίας του μετάλλου γίνεται από τους πιο έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας.

Η χρήση του πλέον ισχυρού προγράμματος προσομοίωσης χύτευσης και στερεοποίησης MAGMASOFT δίνει τη δυνατότητα έλεγχου της χύτευσης πριν την παράγωγη εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα σε κάθε νέο προϊόν.

Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση