Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Yδραυλικά Συστήματα: Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα

Συχνά τα δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης υποφέρουν άλλοτε από φαινόμενα υπερπίεσης, όταν σε αυτά εισέρχεται ποσότητα αέρα κατά την εκκίνηση των αντλιών του δικτύου, και άλλοτε από φαινόμενα υποπίεσης που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του δικτύου σωληνώσεων.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η χρήση βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (ή αεροεξαγωγοί), οι οποίοι προστατεύουν τα δίκτυα νερού κατά την εκκένωση και την πλήρωση τους με νερό, ενώ παράλληλα εισάγουν ή αφαιρούν ελεγχόμενη ποσότητα αέρα από το δίκτυο όταν αυτό χρειάζεται.

Οι αεροεξαγωγοί είναι διπλής ενεργείας και διακρίνονται σε κινητικού τύπου και τύπου Glenfield.

Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση