Είσοδος Πελατών
Error displaying info

Αναλώσιμα μηχανημάτων λατομείων: Κράματα & ιδιότητες

Τα χυτά ανταλλακτικά μηχανημάτων επεξεργασίας αδρανών καταπονούνται από κρουστικές δυνάμεις, τριβή ή από συνδυασμό τους. Η διάρκεια ζωής τους μπορεί να αυξηθεί εάν επιλεγεί το κατάλληλο υλικό για την κατασκευή τους. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία της χύτευσης χάλυβα και χυτοσίδηρου και εναρμονιζόμενη με τα διεθνή πρότυπα προδιαγραφών κραμάτων (DIN, EN, ASTM κ.α.) είναι σε θέση να προτείνει και να κατασκευάσει χυτά από διάφορες ποιότητες κραμάτων με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την κάθε εφαρμογή.

Ο έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών γίνεται από το άρτια εξοπλισμένο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας πριν και μετά από κάθε χύτευση. Οι βασικές κατηγορίες κραμάτων είναι:

Μαγγανιούχος χάλυβας

Ο μαγγανιούχος χάλυβας έχει την ιδιότητα της εργοσκλήρυνσης. Όσο πιο μεγάλες πέτρες κατεργάζεται ο σπαστήρας και όσο πιο μεγάλες κρούσεις δέχεται τόσο πιο πολύ σκληραίνει. Με αυτό τον τρόπο ενώ η αρχική σκληρότητα είναι 170-240 ΗΒ κατά τη λειτουργία του φτάνει τα 500 ΗΒ, εφόσον οι κρούσεις είναι αρκετά ισχυρές (αντοχή μαγγανιούχου χάλυβα σε κρούση min 40 Joule). Εάν οι κρούσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τότε η σκληρότητα του θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται φθορά λόγω τριβής.

Χρωμιούχος Λευκός Χυτοσίδηρος

Ο χρωμιούχος λευκός χυτοσίδηρος είναι το πιο σκληρό κράμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτού του είδους τα ανταλλακτικά. Η σκληρότητα του αγγίζει τα 63 HRC και έχει την καλύτερη συμπεριφορά στη φθορά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράματα. Η χρήση του περιορίζεται λόγω της πολύ μικρής αντοχής του σε κρούση, ενώ συνίσταται η χρήση του σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής (κόσκινα, ανιχνευτές μετάλλου, μαγνήτες) ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα τροφοδότησης του τριβείου με ογκώδη ή μεταλλικά αντικείμενα.

Μαρτενσιτικός χάλυβας

Το κράμα αυτό χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά σπαστήρων που κατεργάζονται πέτρωμα μεγάλου μεγέθους αλλά εξαιρετικά φθοροποιό. Παρουσιάζει από την αρχή, σκληρότητα μεγαλύτερη από αυτή του μαγγανιοχάλυβα με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά. Η αντοχή του σε κρούση είναι μεγαλύτερη από αυτή του χρωμιούχου λευκού χυτοσιδήρου με αποτέλεσμα να μπορεί να παραλάβει τις κρούσεις που προκαλούνται από τις μεγάλες πέτρες.

Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση